Čo je DPF filter

DPF filter

Teoreticky by mal byť DPF filter samoregulačnou jednotkou, ktorá bude mať rovnakú životnosť ako automobil alebo jeho motor. Prax ale ukazuje, že aj napriek automatické regeneračné mechanizmy dochádza k zaneseniu filtra, a to najmä pri vozidlách s vysokým nájazdom kilometrov a tiež pri vozidlách, ktoré sa často pohybujú po meste. Výmena nového filtra je spravidla finančne náročnou záležitosťou a pri niektorých typoch vozidiel je cena za nový kus doslova astronomická. Preto si niektorí majitelia týchto vozidiel nechávajú upchatý filter nelegálne odmontovať. Takýto automobil ale skôr či neskôr neprejde emisnou kontrolou.

Odstránenie filtra pevných častí je v niektorých krajinách nelegálne. Urobíte tým svoje auto nespôsobilé premávke na pozemných komunikáciách a vystavujete sa riziku vysokej pokuty. Navyše sa budete oveľa výraznejšie pričiňovať o poškodzovanie životného prostredia.

Ako DPF funguje

Filter pevných častíc funguje na jednoduchom princípe. Na sitko zo špeciálneho materiálu zachytáva pevné častice z výfukových plynov a následne ich dvomi spôsobmi spaľuje. V podstate ide o akýsi lapač sadzí. Ich následné spaľovanie zamedzuje uvoľňovaniu rakovinotvorných látok do ovzdušia.

Pasívna regenerácie filtra pevných častíc

Ide o automatický proces. Zachytené častice sú spaľované vždy, keď tomu zodpovedajú podmienky v motore a teplota vo filtri. Spravidla to býva pri dlhšej jazde na diaľnici, keď je vozidlo vo vyšších otáčkach.

Aktívna regenerácia DPF filtra

Tento proces prebieha po určitom nájazde kilometrov, ale len pokiaľ nenastala pasívna regenerácia. V praxi je to za situácie, keď je vozidlo dlhší čas v mestskej premávke. Teplota výfukových plynov je umelo zvýšená tak, aby došlo k spáleniu pevných častíc.